Kasgeldleningen en banksaldi

31-12-2017

31-12-2016

Kasgeldlening

0

5.000.000

Banksaldi BNG

20.780.182

6.419.230

20.780.182

11.419.230

Overige schulden

31-12-2017

31-12-2016

Rekening-courant Stim.fonds VHV

79.724

0

Rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

0

522.650

Waarborgsommen

0

5.085

Sociale zaken betalingen onderweg

15.135

31.263

Crediteuren

3.736.179

5.416.388

Soza te verwerken debiteurenontvangsten

1.101

2.149

3.832.139

5.977.537

De waarborgsommen worden vanaf 2017 gepresenteerd onder de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.