Wat hebben we bereikt?

We hebben een structureel sluitende meerjarenbegroting. De reserves en voorzieningen zijn van voldoende omvang en onze leningenportefeuille hebben we verder kunnen afbouwen. Ten opzichte van 2016 zijn de gemiddelde woonlasten enigszins afgenomen. Wanneer risico's zich daadwerkelijk voordoen is onze weerstandscapaciteit van voldoende omvang om de eventuele financiële gevolgen op te kunnen vangen.

Beleidsdoelen en prestaties