Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen

Met de provincie is afgesproken dat voordat de viaducten over de A325 worden vervangen, onderzocht wordt hoe de verkeersafwikkeling op de N325 / A325 kan verbeteren. Als die verkeersafwikkeling verbetert is dat gunstig voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de woonkernen in Lingewaard.