Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.2 Verbeteren doorstroming

De provincie heeft de subsidie voor de maatregelen aan de Carway (projectnaam gebundelde maatregelen langs de Karstraat) toegekend. De voorbereiding voor de kruising Stadswal, Karstraat, Polseweg, Gochsestraat is in 2017 zo goed als afgerond.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

6 %

8 %

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met fietser

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

13 %

15%

  • * Meest actuele gegevens dateren van 2015, die zijn ingevuld.