Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.3 Verbeteren parkeermogelijkheden

De blauwe zone in het centrum van Huissen is uitgebreid. Daarnaast hebben we het beleid rondom de blauwe zones en de ontheffingen geactualiseerd. Hierdoor zijn de regels en toepassing ervan binnen de gehele gemeente gelijk. Het verkeersbesluit voor de uitvoering van het centrumplan in Huissen is genomen. De voorbereiding van de maatregelen is afgerond tot aan de besteksfase.