Boek-

Boek-

waarde

Mutatie

waarde

Projecten in exploitatie

31-12-2016

2017

31-12-2017

Industrieterreinen:

G.040 Agropark, Huissen

4.289.639

3.543

4.293.182

G.043 Pannenhuis II

8.945.868

-238.671

8.707.197

G.045 Houtakker II

1.001.090

2.141.822

3.142.912

14.236.597

1.906.694

16.143.291

Glastuinbouw:

G.110 Bergerden

0

6.475.767

6.475.767

Woningbouw:

G.032 Markt 20-24, Gendt

127.217

14.595

141.812

G.042 Fitness Centre, Huissen

237.896

18.052

255.948

G.051 Loovelden, Huissen:

- Gronden ca.

523.724

0

523.724

- Gemeentelijke kosten

-535.898

-49.194

-585.092

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

0

479.354

479.354

352.939

462.806

815.745

14.589.536

8.845.268

23.434.804

Boek-

Boek-

waarde

Mutatie

waarde

Voorziening verliesgevende projecten

31-12-2016

2017

31-12-2017

G.043 Pannenhuis II

0

1.171.600

1.171.600

G.045 Houtakker II

28.950

-28.950

0

Extra voorziening bedrijvencomplexen

3.921.881

0

3.921.881

G.042 Fitness Centre

185.700

11.000

196.700

G.063 Dorpstraat Oostervelden

0

110.400

110.400

G.110 Bergerden

0

3.371.600

3.371.600

4.136.531

4.635.650

8.772.181

Voorzieningen ingebracht in project:

Woningbouw:

G.042 Fitness Centre, Huissen

404.868

0

404.868

Verliezen i.v.m. rente 2005 over projecten

242.352

0

242.352

647.220

0

647.220

4.783.751

4.635.650

9.419.401

Boek-

Boek-

waarde

Mutatie

waarde

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

31-12-2016

2017

31-12-2017

Bemmel Vinex: bijdrage maatschappelijke investering

102.206

0

102.206

G.062 Kersentuin (Poelzicht) Angeren

2.040

-2.040

0

G.079 Zandsehof, Huissen

6.000

0

6.000

G.033 Bloemstraat, Huissen

3.849

-495

3.354

G.073 Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren

6.000

-6.000

0

120.095

-8.535

111.560