Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.3.3 Voldoende weerstandsvermogen

De berekening van de weerstandscapactieit en een risico-inventarisatie hebben we opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het weerstandsvermogen is uitstekend. De ratio van het weerstandsvermogen is 2,51. Als deze ratio groter is dan 2, is hij uitstekend. De gemeente streeft naar een minimale ratio van 1,0. (raadsbesluit bij nota Risicomanagement & weerstandsvermogen).