Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.2.1 Interactie over beleidsvorming

Betrokken en actieve inwoners nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.  Daar hebben we samen met een betrokken groep inwoners beleid voor gemaakt. De beleidsnota “Voor Elkaar en Met Mekaar” heeft u op 13 april 2017 vastgesteld. Het geeft duidelijkheid aan inwoners over hoe de gemeente initiatieven faciliteert en stimuleert.

We hebben het volgende gedaan om participatie van inwoners te stimuleren en te faciliteren:

  • De (opgeleide) gebiedscoördinatoren vormen in hun rol als verbinder de schakel tussen inwoners en gemeentelijke organisatie.
  • In een werkproces hebben we de stappen van een inwonerinitiatief beschreven.
  • Het zaaksysteem hebben we zo ingericht dat inwoners een initiatief kunnen melden via de gemeentelijke website. Zij krijgen dan automatisch een bevestiging en een uitnodiging voor een intake gesprek met de gebiedscoördinatoren.
  • Aan communicatie over inwonerinitiatieven hebben we veel aandacht besteed, zowel naar de interne organisatie als naar inwoners (o.a. via flyers en artikelen in het gemeentenieuws).
  • Het aantal aanmeldingen van initiatieven door inwoners neemt toe. In vrijwel alle kernen lopen inmiddels een of meerdere initiatieven. Dit varieert van het opzetten van een kinderboerderij tot restaureren en exploiteren van de Zandse Kerk.
  • De actiepunten uit de dorpsontwikkelplannen worden deels in samenwerking met de gemeente uitgevoerd.