Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Waar noodzakelijk stellen we in projecten aanvullende eisen voor levensloop bestendigheid. In 2017 heeft de corporatie zelf al aanvullende normen toegepast in het nieuwbouwproject aan de Burggraafstraat. Die aanvullende normen of eisen hebben te maken met de mogelijkheden om in seniorenwoningen meer en gemakkelijker voorzieningen aan te brengen die nodig zijn als zorgpakket voor de bewoner(s). Als de gemeente in een project voor bijvoorbeeld de doelgroep senioren extra eisen wil stellen, kan met subsidiestromen (de Dekker-gelden) worden gestimuleerd dat corporaties aan die extra eisen kunnen voldoen.