Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.1.3 Verbet.mog.landschap en culth.te beleven

Fort Pannerden is samen met Kasteel Doornenburg en de Sterreschans belangrijk als cluster van historische verdedigingswerken in het landschap van de Gelderse Poort. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en eigendom van Staatsbosbeheer, de gemeente is erfpachter van het fort. Na een ingrijpende restauratie is in het fort een informatie- en beleveniscentrum geopend. In 2017 is gewerkt aan de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco Werelderfgoed.
Het fort wordt geëxploiteerd door de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden. Deze  stichting krijgt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding van € 10.000 voor de exploitatie. Die bijdrage is in 2017 eenmalig verhoogd tot € 20.000 omdat de aanloop naar een gezonde exploitatie meer tijd vroeg.
In het kader van de oplevering van het project in de Gendtse Polder is een nieuw fietspad gerealiseerd.