Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.3.2 Adoptie (geheel of gedeelte) door inwoners

Zwerfafval inwoners
In 2017 startten we ook met de aanpak van zwerfafval. Doel is vooral een gedragsverandering van onze inwoners. We gebruiken daarvoor een programma dat volledig gesubsidieerd wordt door de verpakkingsindustrie (Nedvang-gelden).
Doelgroepen zoals basis- en middelbare scholen, wijkplatforms en verenigingen maakten kennis met allerlei vormen van zwerfafval. Daarna zijn zij aan de slag gegaan om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen:

  • diverse opruimactie in de wijk en bij scholen
  • via het project Rivierjutters langs de oevers van de rivieren
  • voorlichting met het door ons ontwikkelde bordspel; “De Afvalrace” of het “afval-weetjes-kwartet”.

Bovenstaande acties worden passend beloond: onder andere cheques in geld, bodywarmers, bordspellen.

Adoptie van groen
Inwoners en bedrijven dragen hun steentje bij aan het schoon en veilig houden van de openbare ruimte. Bijna alle rotondes worden onderhouden door bedrijven. Daarnaast verzorgen bedrijven ook de openbare ruimte rondom hun panden die zo naar een hoger onderhoudsniveau wordt getild.