Wat hebben we bereikt?

We hebben gezorgd voor afstemming tussen de verschillende veiligheidspartners die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid en hebben regie gevoerd over de verschillende maatregelen. Bewoners, instellingen en ondernemers hebben we daarbij bewust gemaakt dat zij primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?