Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.2 Bestrijden gladheid

Naast het bestaande meetpunt in Gendt hebben we in 2017 ook in Huissen een vast meetpunt voor het gladheidmeldsysteem aangelegd. Het Gendtse meetpunt is technisch afgeschreven en daarom was een nieuw punt noodzakelijk.

We hebben 37 strooibeurten uitgevoerd en daarbij 468 ton zout en 200 ton calcium gestrooid. Het aantal strooibeurten is 50% hoger dan in 2016.
Op vitale plekken in diverse wijken staan 22 zoutbakken. Van daaruit strooien inwoners zout in hun wijk.