Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

Zonnepark Lingewal
In 2017 hebben wij vergunning verleend voor het aanleggen van een zonnepark bij de Lingewal van 19 hectare. Dit park draagt veel bij aan het behalen van onze duurzame energiedoelstellingen. Het park zal stroom leveren voor ongeveer 3.000 huishoudens.

Windenergie
We hebben in 2017 verdiepend  onderzoek gedaan naar windenergie in Lingewaard. Hierbij hebben wij gekeken naar landschappelijke, economische en maatschappelijke aspecten en effecten op de leefomgeving. We hebben de voorkeur uitgesproken voor de locatie NEXTgarden. De raad heeft gezegd door te willen gaan met het gebiedsproces op deze locatie, maar ook de andere mogelijke locaties vanuit een positieve grondhouding te bekijken.

NEXTgarden
In 2017 zijn de volgende stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een klimaatneutraal tuinbouwgebied:

  • De biovergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland is sinds april 2017 in bedrijf
  • Definitief groen licht voor de aanleg van een drijvend zonnepark op het gietwaterbassin door energiecoöperatie Lingewaard Energie
  • Innovatieve plantaardige eiwitteelt met waterlinzen (proefproject)
  • Deelname aan onderzoek verbinden warmtenetten Arnhem Nijmegen via NEXTgarden