Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.4 Verbet. dienstverlening aan ondernemers

De gemeentelijke accountmanager voor de bedrijven sluit aan bij verschillende overleggen van ondernemers- en winkeliersverenigingen. Ook hebben we een viertal bedrijfsbezoeken afgelegd. Op die manier weten gemeente en ondernemers elkaar gemakkelijk te vinden en verloopt de communicatie vlot.
Daarnaast hebben we het initiatief genomen om tot samenwerking en collectieve projecten en afspraken te komen met de ondernemers op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld over parkmanagement. Dit lukt echter alleen als daarvoor collectief draagvlak bestaat. Voor het bedrijventerrein Gendt was dat draagvlak onvoldoende om tot afspraken over parkmanagement te komen.