Wat hebben we bereikt?

De realisatie van de A15 en de snelfietsroute erlangs (SFR A15) is dichterbij gekomen.

Met de uitbreiding van de blauwe zone in Huissen is de parkeerdruk in het centrum beter verdeeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?