Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.3.1 Waarborgen kwaliteit dienstverlening

Binnen de gemeentelijke website kan elke inwoner veilig  inloggen via “Mijn gemeente Lingewaard”. Dit is de persoonlijke internetpagina (PIP). Door de geauthentiseerde inlog (DigiD) vullen we voor een aantal producten digitale formulieren in waardoor we onnodige uitvraag van gegevens voorkomen. Wij bieden voor steeds meer producten dienstverlening en informatie op maat. In 2017 zijn onder andere de volgende producten toegevoegd: ontheffing parkeerschijfzone, mutatie kinderopvang, verlengen/beëindigen grafrecht en indienen van een bezwaarschrift. Van de producten die in 2016 digitaal beschikbaar zijn gesteld, zien we een duidelijke stijging qua gebruik, zoals organiseren (vergunningvrij) evenement en ontheffing schenken van alcohol. De inwoner krijgt ook inzicht in de status van de producten die hij/zij (digitaal) heeft aangevraagd.
Voor klanten die geen gebruik kunnen of willen maken van de digitale dienstverlening blijven de overige kanalen beschikbaar. Ondersteuning bieden we bij een fysieke balie in het gemeentekantoor of in de participatiepunten.
Met andere gemeenten hebben we gezocht naar mogelijkheden voor een slimmere procesinrichting. De stemapp is daar een treffend voorbeeld van. Ondanks dat we deze app (nog) niet mogen gebruiken voor de wettelijke verkiezingen, biedt deze diverse mogelijkheden om de mening van onze inwoners te peilen. Ook verkennen we de mogelijkheden met betrekking tot blockchaintechnologie.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Digitale levering van producten

Verhouding digitaal aangevraagde producten versus analoog aangevraagde producten uitgedrukt in een percentage (vooralsnog alleen m.b.t. het product verhuizingen)

75,4% digitaal
24,6% analoog

70%
digitaal
30%
analoog

Gemiddelde wachttijd aan de balie

In minuten, klanten met afspraak

In minuten, klanten zonder afspraak

1,47 min*

13,01 min*

1,30 min

10,00 min

*) In 2017 hielpen we 6% meer bezoekers dan in 2016 (29.621 in 2017, tegen 27.913 in 2016). Daarnaast was er een piek qua bezoekers die zeer snel opliep in de periode half maart tot eind juni. Deze piek was veel steiler en langer dan in voorgaande jaren. De wachttijden zijn in die periode soms fors opgelopen. Vanaf augustus begon de piek weer af te nemen en daalden ook de wachttijden. In het laatste kwartaal van 2017 lag de wachttijd voor afspraken op 1,38 min en voor de vrije inloop zelfs onder de 5 minuten.