Wat hebben we bereikt?

Ons risicobewustzijn is verder vergroot. We hebben een goed inzicht in het totaal van onze risico's en de weerstandscapaciteit die nodig is om eventuele financiële gevolgen op te kunnen vangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?