Wat hebben we bereikt?

Informatie kan worden teruggevonden bij prestatiedoel 2.1.2 Verbeteren doorstroming, prestatiedoel 2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen, prestatiedoel 5.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen en bij programma 7 Beheer en onderhoud.

Wat hebben we daarvoor gedaan?