Wat hebben we bereikt?

In de Begroting 2017-2020 hebben wij een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Door goed financieel beleid waarbij we verstandige keuzes maakten, het verder afbouwen van de schuldpositie en een marginale aanpassing van de gemeentelijke woonlasten hebben we een evenwichtige financiële positie voor onze gemeente bereikt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?