Wat hebben we gedaan?

Prestatie 5.1.2 Tegengaan verrommeling in het buitengebied

Eind 2017 is het functieveranderingsbeleid met aanpassingen vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld om verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Een belangrijke aanleiding voor aanpassing, was de enorme toename van het aantal initiatieven sinds de actualisatie van het beleid in de zomer van 2015. Om te voorkomen dat er teveel woningen in het buitengebied worden gebouwd, is de regeling nogmaals tegen het licht gehouden. Met de aanpassingen is de lat voor functieverandering hoger komen te liggen. Met een scorekaart toetsen we in een aantal gebieden of een initiatief leidt tot voldoende ruimtelijke (en economische) kwaliteitswinst.