Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.2.3 Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten

De 15 wijkplatforms hebben gewerkt aan een betere leefomgeving voor hun wijk of dorp. Diverse plannen hebben geleid tot verbetering van de buurt op het gebied van verkeersveiligheid of het mooier maken van een plein. Via onze gebiedscoördinatoren ondersteunen wij hen daarbij.
Wij hebben de diverse kernen gestimuleerd om initiatieven te nemen die de leefbaarheid bevorderen. Hiervoor hebben wij subsidie beschikbaar gesteld. In Doornenburg zijn plannen uitgevoerd die in het dorpsontwikkelingsplan staan. In Haalderen is het dorpsontwikkelingsplan opgesteld en aangeboden aan de inwoners van Haalderen. De wijk de Zilverkamp heeft samen met de bewoners een start gemaakt voor een wijkontwikkelingsplan. Deze is begin 2018 aangeboden aan raad en college.
Het bijzondere aan deze dorps- en wijkplannen is het behoud van de eigen identiteit van het dorp of  wijk. Op de diverse websites van de platforms en werkgroepen staat informatie over hun plannen en activiteiten.