Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik

In 2017 is onderzoek gedaan naar duurzame mobiliteit. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het mobiliteitsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren maken daar onderdeel van uit.