Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmo

Zelfredzaamheid van onze inwoners stond ook in 2017 centraal. Als dat nodig is, zetten we Wmo-voorzieningen in om inwoners te ondersteunen. Dit is altijd individueel maatwerk, of het nu om vervoer, dagbesteding of  woningaanpassing gaat.  Het aantal personen met een voorziening Wmo Begeleiding is in 2017 met 6 % gestegen naar 525. Het gaat om diverse vormen van ondersteuning, individueel of in een groep, gericht op het behoud van zelfredzaamheid.
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN, een ‘Verbonden Partij’) regelt namens de deelnemende gemeenten het vervoer voor doelgroepen uit de gemeente(n). In 2017 is bij Avan (Aanvullend openbaar Vervoer regio Arnhem Nijmegen) vanuit de regio - dus ook Lingewaard- naast het vervoer van de voormalige doelgroep nu ook het vervoer van en naar de dagbesteding ingestroomd. De kosten van vervoer zijn daarmee gestegen. Het betreft voornamelijk Wmo en een kleiner gedeelte Jeugdwet.

Prestaties

Naam  verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement *)

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners.

46

52,5

*) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen de Wmo. Een cliënt met meerdere maatwerkarrangementen telt (per type arrangement) maar één keer mee.