Werkelijke sterkte 31/12

aantal

aantal

personen

fte

Loonkosten

Directeur

2

2,00

259.069

Staf / Control

6

5,72

633.846

Team Sociaal Beleid

18

16,47

1.138.270

Team Ruimtelijk Beleid

15

13,14

1.109.846

Team Projectrealisatie

17

14,50

1.199.195

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

21

19,92

1.260.562

Team Technisch Wijkbeheer

28

27,30

1.516.689

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving

9

8,47

725.488

Team Klantcontactcentrum

22

16,18

970.645

Team Werk & Inkomen

27

24,22

1.685.722

Team Wet Maatschappelijke ondersteuning / Jeugd

27

23,00

1.558.618

Team Juridische Zaken, Belastingen, Inkoop & Financiën

33

28,01

1.800.089

Team Bestuurs- en Managementondersteuning

16

12,36

718.366

Team Informatievoorziening

23

19,76

1.187.927

Team Personeel & Organisatie, Communicatie

14

12,65

1.002.656

Griffie

3

2,89

220.354

Gemeenteraad

29

0

499.108

College van B&W

5

0

558.394

Voormalige wethouders

27

0

311.538

Ambtenaren Burgerlijke stand

6

0

19.201

Totaal

348

246,59

18.375.583