Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Bevorderen veilige woon- en leefomgeving
We hebben in samenwerking met politie, brandweer en omgevingsdienst op verschillende plaatsen op het bedrijventerrein het Pannenhuis controles uitgevoerd in het kader van ondermijning. Ook hebben we actie ondernomen om de vestiging van Outlaw Motor Gangs te voorkomen.
Om de bewustwording van ondermijning te bevorderen, hebben we ambtelijk en bestuurlijk enkele bijeenkomsten georganiseerd.
We hebben een werkgroep opgericht die zich richt op woning-, auto- en schuurinbraken, ook wel de WASstraat genoemd. Periodiek worden onder regie van de gemeente integraal de hotspots woninginbraken en auto-inbraken besproken en maatregelen genomen. Bij elke inbraak vindt buurtonderzoek plaats en worden besmettingsbrieven gestuurd naar buurtbewoners. Daarnaast houden we tijdens de wintermaanden een Donkere Dagen Offensief. Het aantal woning, auto en schuurinbraken is lager dan in 2016.
De boa’s hebben naast hun normale werkzaamheden extra aandacht gegeven aan de handhaving van de blauwe parkeerzone.
Om de jeugdoverlast te verminderen, hebben we met SWL, OM en de politie een convenant afgesloten. Ook is een nieuwe jeugdgroepenaanpak voor overlast gevende en problematisch groepsgedrag tot stand gebracht.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,5

-

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,7

3,1

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2,2

1,7

Verwijzing naar Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

128

74,8

Harde Kern Jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

*)

1,5

*) Gegevens over 2017 niet beschikbaar.