Wat hebben we bereikt?

We willen de leefbaarheid, specifiek in de kleinere kernen in de gemeente, behouden en verbeteren. Er zijn verschillende woningbouwprojecten opgeleverd of gestart. Ook zijn initiatieven van inwoners ondersteund en concrete maatregelen (bijvoorbeeld. revitalisering Zilverkamp) uitgevoerd. Daarmee is de fysieke leefomgeving verbeterd.

Beleidsdoelen en prestaties