Wat hebben we gedaan?

Prestatie 3.2.2 Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

We hebben uitgebreid ingezet op marketing en acquisitie. Dit heeft geleid tot meer naamsbekendheid en gesprekken met gegadigden voor een bedrijfsvestiging. Op De Houtakker II zijn drie kavels verkocht en het hele terrein wordt bouwrijp gemaakt.

Aan de Karstraat wordt aan de rand van Park Lingezegen een uitvaartcentrum / crematorium gerealiseerd. Hiervoor hebben we een grondverkoop- en een uitvoeringsovereenkomst gesloten met DELA. Het bestemmingsplan hiervoor is vastgesteld.

In Lingewaard is het aantal geregistreerde bedrijven toegenomen met bijna 400. Dat zijn overigens niet allemaal fysieke vestigingen op een bedrijventerrein maar dit aantal betreft ook ondernemers met bijvoorbeeld kantoor aan huis e.d..

Prestaties

Naam Indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64jr

123

123

Functiemenging*

Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

43,7

40 - 45

Bruto gemeentelijk product**

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

gegevens niet beschikbaar**

100

* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Het BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting ( <100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. Wordt alleen gemeten voor de 100 grootste gemeenten.