Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.1.2 Onderhouden en beheren groen

Het onderhoud van groen in de openbare ruimte doen we op basis van de in 2009 vastgestelde beeldkwaliteit. Al het werk dat door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd kan worden, is ondergebracht bij Scalabor (voorheen Presikhaaf). Dit betreft schoffelen, beplanting snoeien, graskanten steken en hagen knippen. Jaarlijks werken tussen de 40 en 60 medewerkers van Scalabor in de Lingewaardse openbare ruimte. De ploegen van Scalabor vullen we aan met uitkeringsgerechtigden. Ook worden drie tot vijf medewerkers ingezet vanuit de Wet Banenafspraak.
Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van het onderhoud sterk achteruit gegaan. Daarom zijn de onderhoudsbudgetten structureel met € 338.000 verhoogd. Ook is er vanaf 2017 jaarlijks € 115.000 beschikbaar om te investeren in de vervanging van verouderd groen. Hiervoor was eerder geen geld beschikbaar.