Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.1.1 Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr.

Brandweerzorg
De brandweer heeft bij diverse risicovolle publieksevenementen ondersteuning geboden ter bevordering van de veiligheid, zoals: Huissen bij kaarslicht, weekmarkten, kinderdagverblijven, carnavalstenten Huissen en de kermis.

In 61% van de gevallen was de brandweer binnen de gestelde normtijd (8 of 10 minuten) ter plaatse (2016: 55% ).

De brandweer reikt jaarlijks de TOOM-award uit aan een instelling of organisatie die zo min mogelijk loze brandmeldingen heeft. Deze award is uitgereikt aan St. Jozef (in Het Hof van Breunissen) te Gendt.

In oktober vonden de jaarlijkse brandpreventieweken plaats. Ouders kregen bij de geboorte-aangifte in het gemeentehuis een pakket en uitleg over brandveiligheid in hun woning.

Voorbereiden op crisis en rampenbestrijding
De VGGM heeft een grote integrale oefening georganiseerd binnen de gemeente waarbij de verschillende hulpdiensten hun kennis en kunde hebben beoefend. We hebben zelf een oefening gehouden, gericht op het taakveld bevolkingszorg/opvang.

Explosieven

Preventieve opsporing van explosieven vindt plaats voorafgaand aan de start van grondwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij aanleg riolering. Op locaties waar geen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd, vindt geen actieve opsporing plaats.