Wat hebben we bereikt?

Met herinrichtingsmaatregelen in de uiterwaarden bij Gendt (afgerond) en Angeren (in procedure gebracht) worden dichtbij de woonkernen nieuwe wandel-/fietspaden gerealiseerd. Daarmee verbeteren we de toegankelijkheid van natuurgebied dichtbij huis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?