Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.2.2 Communiceren van besluiten

Lingewaard publiceert haar besluiten steeds vaker via de digitale weg. Dit omdat de digitalisering er voor zorgt dat de voorkeur van steeds meer inwoners hier naar uit gaat. Lingewaard wil natuurlijk ook de aansluiting houden met inwoners die niet of nauwelijks vertrouwd zijn met internet. Daarom blijven we gebruik maken van de gemeentepagina, brieven en andere vormen van offline communicatie om mensen te informeren over besluiten en andere ontwikkelingen. Om deze reden heeft uw raad in 2017 besloten dat Lingewaard publicaties ook via de papieren weg blijft aanbieden. Tot en met zeker 2019 blijven we doorgaan met het plaatsen van bekendmakingen in het GemeenteNieuws. Daarnaast vindt er in de regel wekelijks een persgesprek plaats met de lokale en regionale media.