Wat hebben we bereikt?

Deze prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht onder programma 1.
Het betreft:

  • activeren bij zoeken naar werk: programma 1 onder 1.3.1
  • stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden: programma 1 onder 1.3.2
Wat hebben we daarvoor gedaan?