Wat hebben we bereikt?

In de wijk Zilverkamp in Huissen wordt breed ingezet op inwonerparticipatie. Het resultaat is:

  • per groep straten kwamen uit twee bijeenkomsten de knelpunten en verbetervoorstellen;
  • een deel van de bewoners heeft intensiever meegedacht in het ontwerpteam;
  • een ontwerp voor verbeteringen van de  fysieke leefomgeving in cluster 1 en 2;
  • het definitieve ontwerp voor cluster 1 en 2 is december 2017 naar alle bewoners verzonden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?