Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.3.1 Behandelen meldingen

Het totaal aantal meldingen via het KCC was ruim 3880. Daarvan hadden bijna 3200 meldingen betrekking  op de openbare ruimte (ruim 80%).