De informatie over de verbonden partijen is gebaseerd op de gegevens die wij tot 15 april 2018 van hen hebben ontvangen.

In de paragraaf Verbonden partijen worden alle partijen met welke de gemeente een band heeft en samenwerkt, nader toegelicht. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij.