Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Het doel van het publieke gezondheidsbeleid is de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen, zodat alle (groepen) inwoners zo lang mogelijk lichamelijk en psychisch gezond blijven. De nadruk  ligt op ‘collectieve preventie’, het voorkómen van gezondheidsproblemen.
Samen met andere gemeenten in de regio zorgen we voor instandhouding van een GGD (de VGGM, een ‘Verbonden Partij’). De GGD voert allerlei taken op het gebied van publieke gezondheid voor ons uit.

In 2017 heeft de GGD alle reguliere taken volgens de Wet publieke gezondheid voor ons uitgevoerd. Meer bijzonder is in 2017 het volgende van belang.

  • Met de Monitor Volwassenen en Ouderen zijn cijfers beschikbaar gekomen, die onder andere gebruikt zijn voor de ontwikkeling van beleid rond Ouderen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
  • Een ‘Big Data Dashboard’ is beschikbaar gekomen met allerlei relevante gegevens, ook over de gezondheidssituatie in Lingewaard.
  • We hebben diverse initiatieven gestimuleerd en gesubsidieerd, onder meer met ‘innovatiesubsidies’, die te maken hebben met preventie. In 2017 zijn 9 aanvragen ingediend op grond van het innovatiefonds sociaal domein. Hiervan zijn 7 aanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 134.780. De aanvragen die gehonoreerd zijn, voldoen aan de regeling en zijn gericht op preventie en zelfredzaamheid.

De initiatieven rond publieke gezondheid sloten aan bij onze belangrijkste speerpunten: leefstijl, overgewicht, psychische gezondheid, alcohol en drugs, seksuele gezondheid en ouderengezondheid.

Ook sport betrekken wij bij preventie en het bevorderen van een goede gezondheid van de inwoners.