Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Formele samenwerkingsvormen noemen we vaak Verbonden Partijen. Het beleid hiervoor ligt vast in de Nota Verbonden Partijen. De raad heeft deze in 2017 opnieuw vastgesteld. Een overzicht van alle Verbonden Partijen staat in de paragraaf Verbonden Partijen.
Op bestuurlijk niveau werkten we samen met onze buurgemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Met het college van de gemeente Overbetuwe is regelmatig overleg gevoerd.
Enkele concrete resultaten in 2017 zijn:

 • Belastingsamenwerking met de gemeente Overbetuwe per 1 januari 2017;
 • Voorbereiding van de ICT-samenwerking met de gemeente Overbetuwe;
 • Liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden;
 • Invulling van de samenwerking in het sociaal domein, met name:
  • de omvorming van Presikhaaf Bedrijven;
  • de MGR Sociaal Domein Gelderland Midden;
  • de BVO Doelgroepenvervoer.
 • Evaluatie van de Verbonden Partijen GO Regio Arnhem Nijmegen en de VGGM (gezondheidsdeel).

De overdracht van Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor per 1 januari 2018 en de voor onze gemeente negatief uitpakkende financiële verdeelsleutel voor het doelgroepenvervoer hebben ten opzichte van de andere verbonden partijen relatief veel tijd gekost. Dat geldt ook voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waar we als Lingewaard een leidende rol hebben als voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.