Wat hebben we bereikt?

Het afgelopen jaar hebben we onze inzet voor een toekomstbestendig gebruik van onze leefomgeving voortgezet. We hebben geïnvesteerd in duurzaamheid, vooral op de (actuele) thema's energie en biodiversiteit.

Beleidsdoelen en prestaties