Per onderdeel staat wat we gedaan hebben om het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen in 2017 te waarborgen.

Het beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande voorzieningen. Basis zijn de vastgestelde beleidsplannen voor zowel het gewenste kwaliteits- als het veiligheidsniveau.
Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van de kapitaalgoederen staat in de verschillende nota’s en beheerplannen.