Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.2.3 Veiliger maken van schoolomgeving

De veiligheid bij de school in Doornenburg is verbeterd. De schoolzone waar een snelheidsbeperking geldt is vergroot. Ook is de schoolzone met borden duidelijker gemarkeerd. De plannen voor het  verbeteren van de veiligheid rondom de Abacus zijn in concept gereed.