Wat hebben we bereikt?

Voor Huissen en Bemmel geven de centrumvisies aan welke verbeteringen in met name het winkelgebied nodig zijn voor een aantrekkelijk centrum. In beide kernen zijn projecten / maatregelen uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?