Wat hebben we bereikt?

Inwoners van Lingewaard zijn onze belangrijkste partners. We vinden het belangrijk dat wij hen zo vroeg en goed mogelijk informeren over onze besluiten en de gevolgen daarvan. Over hoe en met welke inzet verwijzen wij u naar onderdeel “H. Goede interne en externe communicatie van de paragraaf bedrijfsvoering”.
Maar we willen ook naar hen luisteren. Daarom gaan we met inwoners in gesprek over de manier waarop zij invloed willen uitoefenen op ontwikkelingen die de gemeenschap aangaan. We bespreken met hen de onderwerpen waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid zijn of initiatieven in willen nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?