Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.3.1 Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)

De samenwerking met het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) heeft nog niet de verwachte resultaten opgeleverd. Weliswaar heeft het WSP de plaatsingsdoelstellingen gehaald, maar de geworven vacatures worden vooral ingevuld met kandidaten uit de WW.
Kandidaten uit de Participatiewet vallen vaak al tijdens de eerste screening af als ze in een concurrentiepositie geplaatst worden. Met dat probleem worstelen alle gemeenten in de regio. Om die reden heeft Lingewaard ook in 2017 nog steeds gewerkt met een eigen accountmanager, naast de deelname in het WSP. Deze accountmanager zoekt vanuit de (on)mogelijkheden van onze ‘eigen’ klanten van de Participatiewet naar geschikte (oefen-) banen. Deze inzet heeft in de tweede helft van 2017 positieve resultaten opgeleverd. De aanvankelijke toename van het klantenbestand in de eerste helft van 2017 was aan het einde van het jaar weer teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.
In diezelfde periode zijn ook contractuele afspraken met het WSP gemaakt om hun ‘job hunters’ meer aanbodgericht te laten werken. Daarmee is een goede basis gelegd voor 2018.

Prestaties

Naam  verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

14,7

12