Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

In 2017 heeft Lingewaard besloten om samen met zestien andere gemeenten groene stroom in te kopen. Hiervoor is een unieke en innovatieve aanbesteding gedaan. Met ingang van 1 januari 2018 levert de groene Stroomfabriek aan de gemeente Lingewaard. Het bedrijf krijgt een bonus-opslag voor energie die het daadwerkelijk in de regio duurzaam opwekt.

Alle gemeentelijke gebouwen hebben in 2017 een energielabel gekregen. Nu hebben wij goed zicht op de omvang van de taak. Van de 119 objecten (gebouwen) zijn 51 Energielabels opgesteld. De overige gebouwen zijn niet label-plichtig c.q. vrijgesteld van Energielabel.
57% van de gebouwen, waarbij een label verplicht is, heeft een label B of beter (29 gebouwen). De gemeentelijke aansluitingen zijn voorzien van slimme meters. 22 gebouwen hebben een label C of lager (43 %).
Ook heeft de gemeente een revolverend fonds gestart. Daarmee financieren we de verduurzaming van sportaccommodaties. Dit fonds heeft een budget van € 265.000. In 2017 zijn wij gestart met het verduurzamen van een accommodatie uit het fonds.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Aantal gebouwen dat naar energielabel A of B gaat, of op andere wijze aantoonbaar is verduurzaamd.

29

2