Wat hebben we bereikt?

De zorgplicht voor riolering, huishoudelijke afvalverwijdering en gladheidsbestrijding beschrijft wat de minimale eisen zijn. Niet alleen daaraan is voldaan bij het uitvoeren van de taken.
Bij afvalverwijdering doen we veel meer dan deze plicht, onder meer huis-aan-huis-inzameling van snoeihout, kerstbomen, grof vuil en wit- en bruingoed.
Bij riolering is op de meeste onderdelen het basisniveau bereikt. Lingewaard gaat ook hier verder dan de zorgplicht:

  • er wordt nog beter ingespeeld op de klimaatsveranderingen;
  • er wordt meer aandacht gegeven aan het onderwerp duurzaamheid en toekomstige ontwikkelingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?