Liquide middelen

31-12-2017

31-12-2016

Bank Nederlandse Gemeenten

11.606.848

935.016

Postbank

53.388

14.358

Overige liquide middelen

10.033

5.186

11.670.269

954.560

De stijging van het banksaldo wordt veroorzaakt door een ontvangen betaling van gemeente Nijmegen in het kader van het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Bergerden.