Wat hebben we bereikt?

In Lingewaard kunnen alle inwoners volwaardig deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren zonder problemen opgroeien en optimale ontwikkelingskansen hebben. We ondersteunen passende jeugdvoorzieningen en zorgen voor goede mogelijkheden voor onderwijs en opleiding. Lingewaard vergroot niet alleen de kansen van de inwoners op de arbeidsmarkt door vorming en educatie, maar bevordert bijvoorbeeld ook natuur- en cultuureducatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?