Wat hebben we bereikt?

We zien dat steeds meer inwoners initiatieven hebben genomen om hun leefomgeving te verbeteren. Deze initiatieven ondersteunen en faciliteren we van harte. Inwoners krijgen steeds meer ruimte. Dit vraagt om een andere rol van medewerkers, bestuurders en inwoners. Ook de wijkplatforms hebben we gestimuleerd om initiatief te nemen.
We hebben geïnvesteerd in een betere digitale dienstverlening, maar natuurlijk zijn we ook via de andere kanalen bereikbaar.

Beleidsdoelen en prestaties