Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Voor de Aloysiuslocatie in Huissen is in 2017 een stedenbouwkundige verkenning vastgesteld.